รับ พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

เขียนโดย SVK Account / แก้ไขเมื่อ Jul 01, 2017

สามารถส่งResumeมาได้ที่ svk121391@gmail.com

สามารถเริ่มงานได้ทันทีหากคุณสมบัติและการสัมภาษณ์ผ่าน