อัพเดทการเสียภาษีบุคคลธรรมดา 2560

การเสียภาษีบุคคลธรรมดา อัพเดทล่าสุด สำหรับรายได้ปี 2560 ข้อมูลเรื่องการหักค่าใช้จ่ายและการหักลดหย่อนต่างๆ

ทางบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ

บริษัทฯได้ผ่านการตรวจสอบและร่วมเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ระบบการค้าแบบดั้งเดิมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

หน่วยงานหลักในการทำหน้าที่หารายได้ให้กับรัฐบาลต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีครั้งใหญ่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่