อัพเดทการเสียภาษีบุคคลธรรมดา 2560

การเสียภาษีบุคคลธรรมดา อัพเดทล่าสุด สำหรับรายได้ปี 2560 ข้อมูลเรื่องการหักค่าใช้จ่ายและการหักลดหย่อนต่างๆ

ค่าปรับกรณียื่นแบบ ภงด.90/91

ค่าปรับกรณีไม่ยื่นแบบ หรือ ยื่นแบบเกินกำหนดเวลา

ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560

ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 ค่าลดหย่อนเพียบ เงินเดือน 26,000 ถึงเสียภาษี

การหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง

ตั้งแต่ 1 มิย 59 นิติบุคคลที่จ่ายค่าเช่าสัญญาเช่าทรัพย์สิน แบบลีสซิ่ง เมื่อจ่ายค่าเช่าต้องหัก ร้อยละ 5

การเสียภาษีสำหรับNet Idolและผู้ที่ทำงานOnline

การทำงานออนไลน์และมีรายได้เกิดขึ้น ผู้มีรายได้ต้องมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยรายละเอียดต่างๆจะอธิบายในบทความนี้ค่ะ

ความหมายของ การบัญชี

ความหมายของการบัญชี การทำบัญชี วัตถุประสงค์ของการจัดทำ

ทางบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ

บริษัทฯได้ผ่านการตรวจสอบและร่วมเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความหมายของ ภาษี

ความหมายของภาษี หน้าที่ และประเภทของภาษี

ระบบการค้าแบบดั้งเดิมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

หน่วยงานหลักในการทำหน้าที่หารายได้ให้กับรัฐบาลต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีครั้งใหญ่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่